Reference

Významné referenční zakázky

  • Česká republika – Ministerstvo vnitra
  • Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Česká republika – Ministerstvo obrany
  • Magistrát hlavního města Prahy
  • Krajský úřad-Jihočeský kraj
  • Městská část Praha 10
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv
  • Policejní prezidium České republiky
  • Pražské služby
  • Všeobecná fakultní nemocnice
  • Fakultní nemocnice Bulovka
  • JLV a.s.
  • Národní lékařská knihovna
  • Pražská teplárenská
  • Ústav zdravotnických informací
  • a další …